Uczelnia Łazarskiego - Dzień otwarty online 25 kwietnia 2020
3466

10:30 10:40

Poznaj nas! Prezentacja Uczelni Łazarskiego

10:40 11:10

Pieniądz rządzi światem

prowadzący dr Adrian Chojan
Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych

Wydział Ekonomii i Zarządzania

11:20 11:50

Jacek Kośla

Gdzie społeczeństwo, tam prawo

prowadzący mgr Jacek Kośla
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. dydaktycznych
dr hab. Anna Konert
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji

12:00 13:00

Jest wiele tysięcy chorób, ale tylko jedno zdrowie

prowadzący dr hab. Paweł Olszewski
P.O. Dziekana Wydziału Medycznego

Wydział Medyczny

13:10 14:10

Jak zostać studentem Uczelni Łazarskiego?